เอเชีย

Topplayค่าใช้จ่ายในการเดินทางมักจะได้รับรวม

โรงแรมบางแห่ง – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป – เสนอราคาห้องพักอย่างเดียวในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวและอัตราค่าห้องพักรวมอาหารสองมื้อที่สูงขึ้นมากTopplay (รวมอาหารเช้าและเย็นสำหรับสองคน) ในลูกชายของทะเล ในกรณีนี้ฉันได้ระบุราคาไว้แล้ว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมักจะได้รับทั้งหมดต่อคนขึ้นอยู่กับการเข้าพักคู่มีบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในอัตรา (ที่พัก, อาหาร, การขนส่ง, สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ )

Comment here