เบอร์มิวดา

รายการโรงแรมรวมถึงข้อมูลสำหรับฤดูสูงและต่ำ

โรงแรม: ค่าใช้จ่ายของโรงแรมที่ระบุไว้เป็นราคาต่อห้องสำหรับสองคนเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รายการของโรงแรมจะรวมข้อมูลสำหรับฤดูท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวสูงและต่ำ สิ่งอำนวยความสะดวกที่รวมอยู่ในอัตรานี้ยังรวมถึงรายการอาหารเช้า อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าราคาเหล่านี้เป็นอัตราแร็คและเป็นตัวแทนของโรงแรมที่เรียกเก็บเมื่อความต้องการสูงสุด โรงแรมมักจะมีความยืดหยุ่นกับราคาเหล่านี้เสนอส่วนลดต่าง ๆ เพื่อให้การเข้าพักสูง

Comment here