เบอร์มิวดา

Topplayโลกทุกวันนี้มีขนาดเล็กกว่าเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว

ด้วยการเดินทางจิตใจของเราจะอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นจิตใจของเรามีพลังมากขึ้นและวิญญาณของเรามีความสุขมากขึ้น และเมื่อจิตใจยืดตัวออกไปมันก็ไม่สามารถทำได้กลับสู่สถานะเดิม โลกทุกวันนี้มีขนาดเล็กกว่าเมื่อยี่สิบปีที่แล้วและในขณะที่แนวคิดโรแมนติกของ ltima Thule สิ่งที่เว็บสเตอร์อธิบายว่าเป็น “พื้นที่ห่างไกลที่ไม่รู้จักและไม่รู้จัก” – Topplayยังคงพบได้ในภูมิทัศน์อื่น ๆ ของนามิเบีย

Comment here