ยุโรป

ที่ดินกรอสเวเนอร์ของ Duke of Westminster

อาคารยุคศตวรรษที่ 19 ที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางย่านประวัติศาสตร์ของเชสเตอร์สามารถติดตามต้นกำเนิดของรัชสมัยของราชินีอลิซาเบ ธ ที่ 1 ได้เป็นเจ้าของโดยกรอสเวเนอร์อสังหาริมทรัพย์ของ Duke of Westminster และเป็นโรงแรมที่มีความซับซ้อน รู้ว่าไม่มีการแข่งขันในพื้นที่ของประเทศนี้

Comment here