ยุโรป

มีพืชมากกว่าTopplay 3,000 ชนิด

หันหน้าไปทางทิศตะวันตกในวันที่อากาศแจ่มใสคุณจะเห็นโครงร่างของเกาะซิลลี่ หมู่เกาะที่เต็มไปด้วยหิน 100 เกาะ (มีอีกห้าที่อาศัยอยู่ แต่มีชื่ออีกหลายแห่ง) ที่มีต้นปาล์มแปลกใหม่นกทะเลหายากและชายหาดที่สวยที่สุดในสหราชอาณาจักร Tresco Topplayเป็นของเอกชนตั้งแต่ปี 1834 มีการเข้าชมมากที่สุด สวน ด้วยพืชมากกว่า 3,000 ชนิดพวกมันถูกจัดว่าดีที่สุดในหมู่เกาะอังกฤษเป็นดินแดนมหัศจรรย์กึ่งเขตร้อนเนื่องจากสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่จัดทำโดย Gulf Stream

Comment here