กลายเป็นแฮมบ้านที่ดีที่สุดสำหรับหมู

Nuodeng เป็นสถานที่ที่ยังไม่ผ่านทางรถไฟเราออกเดินทางจากต้าหลี่นำรถสองแถว 3 ชั่วโมงไปถึงหยุนหลงจากนั้นเดินทางต่อไปจนถึงระดับความลึกของภูเขาที่นี่เป็นที

Read More

40,000 ครอบครัวไม่กลัวโรคปอดบวมในการสร้างอาหารอร่อย 13986 จานสร้างสรรค์ของหวู่ฮั่น

เมื่อวันที่ 18 มกราคมในปีใหม่ทางจันทรคติชุมชน Baibuting ในหวู่ฮั่นจัดเลี้ยง Wanjia ที่ 20 กว่า 40,000 ครอบครัวในสิบสถานที่รวมตัวกันเพื่อลิ้มรสอาหารอร่

Read More