27/02/2020

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองทั้งขนาดเล็กและใหญ่นั้นมีอิทธิพลอย่างมาก

เช่นเดียวกันกับจุดขายสุนัขฮอทด็อก Superdawg อันเป็นสถานที่สำคัญของชิคาโกซึ่งจะถูกสอบถามจากผู้ที่ไม่เ …

ฉันเลือกสมองของเพื่อนร่วมงานการท่องเที่ยวและเพื่อนที่เดินทางไปมา

ในการรวบรวมรายชื่อของฉันฉันได้ใช้เวลาหลายสิบปีในการเดินทางที่ไม่รู้จักพอที่ตามมาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ …