30/03/2020

สถานที่อื่น ๆ เป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นสำหรับการทดลองผลิต

โรงละครหงส์สไตล์เอลิซาเบ ธ ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแนวของโรงละครโกลบดั้งเดิมของเชกสเปียร์และ The Other Pl …

ส่วนล่างของฝาแฝดของอาคารไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาจนถึงปลายศตวรรษที่ 14

เสร็จสมบูรณ์ในต้นศตวรรษที่ 13 พวกเขาแสดงเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลเท่าที่จะจินตนาการได้สำหรับคนที่ไ …