มันเป็นที่หลบภัยที่สะดวกสบายพร้อมเตียงสี่เสา

มันเป็นที่พักพิงที่สะดวกสบายพร้อมเตียงสี่เสาทิวทัศน์น่ารักของท่าเรือเล็ก ๆ แปลก ๆ และเรือกระสวย g และ "สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย" เชลลีย์เขียน "ซึ่งเป

Read More