ที่ตั้งทางกายภาพใด ๆ ที่ไม่ใช่เมือง

• SITE: สถานที่ตั้งทางกายภาพใด ๆ ที่ไม่ใช่เมืองเกาะโรงแรมหรือร้านอาหารซึ่งเป็นวัดพิพิธภัณฑ์หรือการขุดทางโบราณคดีรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่กว่าเช่น

Read More