สังคมพืชสวนโลกและกำหนดมาตรฐานระดับโลก

ที่มีอยู่ในบางรูปแบบตั้งแต่ปี 1827 มันเป็นเหตุการณ์ที่จัดขึ้นโดยสมาคมพืชสวนโลกและกำหนดมาตรฐานระดับโลก (สังคมยังจัดแสดงดอกไม้ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกท

Read More

หอคอยแห่งลอนดอน

หอคอยแห่งลอนดอนสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 โดย William the Conqueror หอคอยแห่งนี้มี Crown Crown Jewels (รวมถึงดาวเพชรขนาด 530 กะรัตแห่งแอฟริกาและมงกุฎของ

Read More