26/02/2020

การแบ่งเขต Iine สำหรับชายแดนทางเหนือสุดของกรุงโรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่

สถานที่ที่กองทหารโรมันเคยเดินขบวนตอนนี้ฝูงแกะเล็มหญ้าอย่างสงบไปตามส่วนที่เหลือของกำแพงแบ่งซึ่งสร้างข …