ฉันมาถึงจุดหมายปลายทางเฉพาะเช่นนี้ได้อย่างไร

เมื่อถึงเวลาต้องทำจริงๆแม้ว่าจะเลือกจากถุงคว้าที่ไม่มีก้นเหวของความเป็นไปได้ของโลกทั้งในตำนานและไม่ได้ร้อง! ฉันรู้ว่าฉันอยู่ในการต่อสู้ที่ยาวนานด้วยปร

Read More