การแบ่งเขต Iine สำหรับชายแดนทางเหนือสุดของกรุงโรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่

สถานที่ที่กองทหารโรมันเคยเดินขบวนตอนนี้ฝูงแกะเล็มหญ้าอย่างสงบไปตามส่วนที่เหลือของกำแพงแบ่งซึ่งสร้างขึ้นเมื่อราว 1,800 ปีก่อนเพื่อเป็นคำแถลงทางการเมือง

Read More