มหาวิหารและยอดแหลมสูง 404 ฟุต

ภาพวาดของเทอร์เนอร์และตำรวจนานคุ้นเคยกับโลก Salisbu? มหาวิหารและยอดแหลมสูง 404 ฟุต มหาวิหารแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1220 และเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาสามสิ

Read More