การกินและดื่มในอังกฤษ

การกินและดื่ม BIB ENDUM- เมนูที่ผสมผสานทันสมัยและยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเสิร์ฟในอาร์ตเดโคชิ้นเอกของอาคาร Oyster Bar แยกเล็ก ๆ แต่เป็นที่นิยมมากอยู่ใน

Read More