ฉันออกเดินทางในโอกาสแรก

ออกเดินทางไปในครั้งแรกที่มีโอกาสแต่หลังจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงไม่กี่อันมีค่านาทีของฤทธิ์การค้นพบ(ในความเป็นจริงหลายชั่วโมง)ฉันถูกจับตัวไปฉันโรคล

Read More