สถานที่อื่น ๆ เป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นสำหรับการทดลองผลิต

โรงละครหงส์สไตล์เอลิซาเบ ธ ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแนวของโรงละครโกลบดั้งเดิมของเชกสเปียร์และ The Other Place เป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นสำหรับการผลิตภาพย

Read More