โลกสมัยใหม่ที่มักจะเป็นทั้งนักเดินทางที่อยากรู้อยากเห็นและกวี

สิ่งที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุดก็คือสถานที่แต่ละแห่งในหนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ตลอดยุคสมัยหรือในโลกสมัยใหม่ซึ

Read More