บรอดเวย์สมควรได้รับความนิยม

บรอดเวย์สมควรได้รับความนิยมเนื่องจาก High Street ที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมเรียงรายไปด้วยร้านค้าของเก่าที่น่าสนใจ Broadway ยังเป็นที่ตั้งของหนึ่งในโรงแร

Read More