การเดินทาง Topplay ใด ๆ อาจเต็มไปด้วยความผิดหวัง

จากประสบการณ์เช่นนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าเนื้ออูฐนั้นไม่เลวและโชคชะตาเป็นคู่มือนำเที่ยวที่ดีที่สุดจริงๆ การเดินทางทุกครั้งอาจเต็มไปด้วยความผิดหวัง: Toppla

Read More