สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

ของ L.S. พลเมืองสามารถดูออนไลน์เลื่อนข้อความลงไปในแต่ละประเทศเป็น '"ข้อกำหนดในการเข้า' 'ซึ่งจดบันทึกเอกสารที่จำเป็นและให้ลิงค์ไปยังสถานทูตของประเทศ สะ

Read More

นอกจากหนังสือเดินทางที่ถูกต้องแล้ว

นอกจากหนังสือเดินทางที่ถูกต้องแล้ว หลายประเทศที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้กำหนดให้ชาวต่างชาติต้องได้รับวีซ่าการเดินทางล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ตัวแทนการท่อ

Read More