หัวใจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองคือโรงอาบน้ำโรมัน

หัวใจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองคืออัลบา ธ บา ธ (Roman Baths) ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักร มองเห็นพวกเขาคือโบสถ์อาบน้ำ 16tl1-cenlury และห้องสูบน้ำสมั

Read More