เว็บไซต์ที่มีเกียรติที่สุดในอังกฤษ

เป็นเวลาเก้าศตวรรษที่เป็นหัวใจของประวัติศาสตร์อังกฤษป้อมปราการศักดินาอันงดงามของ Warwick เป็นปราสาทยุคกลางที่ดีที่สุดของประเทศ มันเป็นตำแหน่งผู้บังคับ

Read More

หัวใจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองคือโรงอาบน้ำโรมัน

หัวใจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองคืออัลบา ธ บา ธ (Roman Baths) ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักร มองเห็นพวกเขาคือโบสถ์อาบน้ำ 16tl1-cenlury และห้องสูบน้ำสมั

Read More

Topplayเยี่ยมชมห้องโถงดื่มนักศึกษาที่มีประวัติยาวนาน

เยี่ยมชมห้องโถงดื่มนักศึกษาที่มีประวัติยาวนาน (ที่รู้จักกันดีอย่าง 13th-cenlury Bear Inn บนถนนอัลเฟรดที่มีการรวมกลุ่มของความสัมพันธ์ที่ถูกตัดนับพันเพื

Read More

แม้ว่าเมืองอ๊อกซฟอร์ดถือกำเนิดมหาวิทยาลัย

ทริปวันเดียวจากลอนดอนที่มีระยะทางเกือบเท่ากันจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายในประวัติศาสตร์วิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศ แม้ว่าเมืองอ็อกซ์ฟอร์ดจะมีมหาวิทยาลัยมา

Read More

ที่ดินกรอสเวเนอร์ของ Duke of Westminster

อาคารยุคศตวรรษที่ 19 ที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางย่านประวัติศาสตร์ของเชสเตอร์สามารถติดตามต้นกำเนิดของรัชสมัยของราชินีอลิซาเบ ธ ที่ 1 ได้เป็นเจ้าขอ

Read More

โบราณสถานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของอังกฤษ

วินด์เซอร์เป็นปราสาทที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ในใจกลางเอกลักษณ์ประจำชาติของอังกฤษและมีห้องพัก 1,000 ห้องซึ่งเป็นปราสาทที่มีผู้ครอบ

Read More