มันเป็นที่หลบภัยที่สะดวกสบายพร้อมเตียงสี่เสา

มันเป็นที่พักพิงที่สะดวกสบายพร้อมเตียงสี่เสาทิวทัศน์น่ารักของท่าเรือเล็ก ๆ แปลก ๆ และเรือกระสวย g และ "สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย" เชลลีย์เขียน "ซึ่งเป

Read More

ความเจ็บปวดและดินแดนสิ้นสุดTopplay

เมืองสุดท้ายก่อนสิ้นสุดของแผ่นดินเพนแซนซ์มีชื่อเสียงในเรื่องของโจรสลัดและสภาพภูมิอากาศที่ไม่รุนแรงนัก (ได้รับความอนุเคราะห์จาก Gulf Stream) ซึ่งต้นปาล

Read More