จัดค่ายในโรงแรม Langley Castle ที่อยู่ใกล้เคียง

จัดค่ายในโรงแรม Langley Castle ที่อยู่ใกล้เคียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1350 มันมีอายุน้อยกว่ากำแพงเฮเดรียน แต่กำแพงที่มีความสูง 7 ฟุตและหน้าต่างกระจกสียุค

Read More