ร้านอาหาร OXO Tower มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของ St. Paul’s

LE PONT DE LA TOUH - เมนูอาหารอังกฤษและฝรั่งเศสที่ได้รับอิทธิพลจากอิตาลีเป็นสิ่งที่ดึงดูด แต่ผู้ที่จำได้ว่ามีมุมมองเช่นนี้ (สามารถมองเห็น Tower Bridge

Read More