โรงละครโมเด็มพร้อมระบบเสียงที่ยอดเยี่ยม

ที่นี่นับตั้งแต่เปิดตัวในปีพ. ศ. 2477 ไปยังเขตชนบทอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีโรงละครโอเปร่าเก่าแก่ที่มีขนาดเล็ก แต่มีเสน่ห์ถูกแทนที่ด้วยโรงละครโมเด็มขนาดใหญ่กว่

Read More