ความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองทั้งขนาดเล็กและใหญ่นั้นมีอิทธิพลอย่างมาก

เช่นเดียวกันกับจุดขายสุนัขฮอทด็อก Superdawg อันเป็นสถานที่สำคัญของชิคาโกซึ่งจะถูกสอบถามจากผู้ที่ไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเท่านั้น จำนวนโรงแรมที่ฉันรวมไว้อ

Read More