อีกปลายทางที่คู่ควรคือ Pad stow

อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คู่ควรคือร้านอาหารทะเลที่โด่งดังของ Pad stow ท่าเรือเล็ก ๆ ที่เป็นมิตรของ Padstow เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของคอร์นวอล

Read More