ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนระดับโลกนี้

ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนระดับโลกนี้แม้แต่ผู้กล้าหาญก็อาจรู้สึกอยากติดกับฐานที่อยู่ใกล้บ้านมากขึ้นหรือหลบหนีไปกับการเดินทางบนเก้าอี้เท้าแขน ฉันสามาร

Read More