การพึ่งพาความใจดีของคนแปลกหน้าไม่ได้ไร้เดียงสา

อนุญาตให้ตัวเอง - ส่งเสริมให้ตัวเอง - ติดตามด้านข้างและหลงทาง ไม่มีเรื่องการเดินทางที่ไม่ดีเพียงเรื่องราวการเดินทางที่ดีที่จะบอกกลับบ้าน เดินทางด้วยรอ

Read More