เขายืมชื่อของเขาในยุคที่เรียกว่า ed Regency

เขาให้ยืมชื่อของเขาในยุคสมัยที่เรียกว่ารีเจนซี่และพระราชวังของเล่นของเขาแสดงให้เห็นถึงความเกินจริงและความฟุ่มเฟือยในยุคนั้นเมื่อไบรตันกลายเป็นเมืองที่

Read More