กลายเป็นแฮมบ้านที่ดีที่สุดสำหรับหมู

Nuodeng เป็นสถานที่ที่ยังไม่ผ่านทางรถไฟเราออกเดินทางจากต้าหลี่นำรถสองแถว 3 ชั่วโมงไปถึงหยุนหลงจากนั้นเดินทางต่อไปจนถึงระดับความลึกของภูเขาที่นี่เป็นที

Read More