แบ่งย่อยทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม

สำหรับจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ฉันได้แบ่งโลกออกเป็นแปดภูมิภาคซึ่งหลังจากนั้นจะแบ่งย่อยทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม: •ยุโรป: บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ยุโรปตะ

Read More