ส่วนล่างของฝาแฝดของอาคารไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาจนถึงปลายศตวรรษที่ 14

เสร็จสมบูรณ์ในต้นศตวรรษที่ 13 พวกเขาแสดงเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลเท่าที่จะจินตนาการได้สำหรับคนที่ไม่รู้หนังสือ ส่วนล่างของฝาแฝดของอาคารไม่ได้ถูกเพิ่

Read More