แคนาดา

จับลมค้าขายในใบเรือของคุณ

การเดินทางไปต่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในภูมิทัศน์ที่ไม่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและต่างประเทศและไม่ได้แมปของพวกเขาทั้งหมดเป็นสุดยอดดินแดนที่ไม่ระบุตัวตน ดังที่นายทเวนกล่าวว่า “ยี่สิบปีนับจากนี้คุณจะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมากกว่าที่คุณทำดังนั้นโยนบาตรทิ้งไป
ท่าเรือที่ปลอดภัย จับลมค้าขายในใบเรือของคุณ สำรวจ ฝัน. ค้นพบ.”

Comment here