ยุโรป

จัดค่ายในโรงแรม Langley Castle ที่อยู่ใกล้เคียง

จัดค่ายในโรงแรม Langley Castle ที่อยู่ใกล้เคียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1350 มันมีอายุน้อยกว่ากำแพงเฮเดรียน แต่กำแพงที่มีความสูง 7 ฟุตและหน้าต่างกระจกสียุคกลางดั้งเดิมและบันไดเกลียวยังคงทำให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจ ใกล้กับ Northumberland Park กำแพงเฮเดรียนและป้อมปราการโรมันโบราณจำนวนมากที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการเสริม Langley เป็นกระเป๋าแห่งความหรูหราร่วมสมัยที่สวมใส่เสื้อผ้ายุคกลาง

Comment here