หมู่เกาะแปซิฟิก

โลกสมัยใหม่ที่มักจะเป็นทั้งนักเดินทางที่อยากรู้อยากเห็นและกวี

สิ่งที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุดก็คือสถานที่แต่ละแห่งในหนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ตลอดยุคสมัยหรือในโลกสมัยใหม่ซึ่งมักเป็นทั้งนักท่องเที่ยวที่อยากรู้อยากเห็นและกวี นักผจญภัยจิตรกรผู้แสวงบุญนักวิชาการและนักเขียนการท่องเที่ยว “ การเดินทาง” ทเวนบรรพบุรุษของฉันอาจจะเขียนใน The Innocents Abroad“ เป็นอันตรายต่อความอยุติธรรมความดื้อรั้นและความใจแคบและคนจำนวนมากของเราต้องการมันอย่างมากในบัญชีเหล่านี้”

Comment here